NOVA KROLIKARNIA B.V.

 

Siedziba: Coolsingel 63 7th floor (right), 3012 AB Rotterdam, Niderlandy

 

Zarejestrowana w Niderlandzkiej Izbie Handlowej pod numerem: 67491944

 

Spółka jest częścią grupy kapitałowej Ronson Development SE

www.ronson.pl

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd spółki, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych (zwanego także dalej: „KSH”), Plan Połączenia Tras 2016 sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Nova Krolikarnia B.V. („Spółka Przejmowana”), które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

 

Zarząd spółki jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu, tj. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, w dniu 28 maja 2021 roku.

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI